Website Banner
 
ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
Super Calcium + Vitamin D ชื่อสินค้า : Super Calcium + Vitamin D
ราคา : 1900
โปรโมชั่น : 600.00 บาท   ไปยังหน้า:  [1]
รายการสินค้าประกอบด้วย
รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
    
ค่าจัดส่ง :
รวม :
0
N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
No records to display.
 Super Calcium + Vitamin D  400 Chewable Tablets

Calcium is essential for the growth, maintenance & repair of teeth and bones. It is a mineral that strengthens bone in growing & mature users.
A calcium deficiency can lead to Osteoporosis in later life.
Vitamin D supports calcium absorption. As we have been limiting our exposure to sunlight, low vitamin D levels have been observed in some individuals. Vitamin D 3 appears to be more effective than Vitamin D2 in raising blood levels of vitamin D.
Vitamin K plays a necessary role in regulating the function of calcium in bone mineralization.
  • Chewable Fast Melts. 
  • Great Tasting.
  • Vanilla Milkshake Flavour.
  • Formulated to strengthen bones in growing and mature users.
Benefits:
  • Calcium can help relieve pre menstrual symptoms.
  • Calcium may assist the maintenance of normal healthy blood pressure in healthy individuals.
  • Vitamin D supports the function of the immune system.
Active Ingredient:
Each tablet contains: 
Calcium Carbonate 1.5 g                                                     (1500mg) 
(Equivalent to 600mg of Elemental Calcium)
Cholecalciferol (Vitamin D3)                                               5mcg (200IU).
Phytomenadione (Vitamin K1)                                            40mcg.
Does not contain glucose, lactose, salt, gluten, artificial colour or preservatives


Adults & Children over 12 years: Take 2 to 4 tablets daily before meals. Calcium is more effective when taken throughout the day just before meals.
WARNINGS:

If symptoms persist consult your healthcare practitioner.

Vitamins can only be of assistance if the dietary vitamin intake is inadequate.
Do not use if cap seal is broken.
Store Below 30 degree.

วิตามินหรือสารอาหารทีจำเป็นสำหรับหญิงมีครรภ์


     วิตามินดี วิตามินช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ดดยการปรับการใช้แคลเซี่ยมของร่างกาย หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมต้องการวิตามินดีเพิ่ม เพื่อให้ทารกในครรภ์และทารกสามารถสร้างกระดูกและฟันได้อย่างเหมาะสม

    แคลเซี่ยม เช่น เดียวกันวิตามินดี แคลเซี่ยมเป็นสารที่จำเป็นหในการสร้างกระดูกและฟัน ทั้งของทารกในครรภ์และทารก แม้ว่าโดยทั่วไป แคลเซี่ยมมักมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน/แร่ธาตุรวม สำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงในนมในปริมาณมื้อล่ะ ๑๒๕- ๓๐๐ มิลลิกรับ แล้วก็ตาม แต่ปริมษณนี้ก็ยังห่างไกลจากความต้องการจริง คือ ๑๐๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน อยู่มาก และยิ่งเป็นหญิงวัยรุ่นมีครรภ์ ซึ่งต้องการแคลเซี่ยมวันล่ะ ๑๓๐๐ มิลลิกรัม ตามเกณฑ์ ใหม่ของDRI 

      เหล็ก  เหล็กเป็นปัญหาพิเศษของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมในทุกกลุ่มอายุ เพราะเป็นการยากที่จะได้รับจากอาหารอย่างเพียงพอเพื่อสนองความต้องการพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว จึงแนนำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องมีธาตุเหล็กอย่างน้อย ๓๐ มิลลิกรัม

      ที่ยกมานี้เป็นเพียงบางส่วนของวิตามินและแร่ธาตุที่ผู้หญิงต้องการเพิ่มเป็นพิเศษในช่วงตั้งครรภ์และช่วงการให้นมเท่านั้น   หญิงที่ไม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพิ่มในช่วงเวลาที่มีความเครียดทางกายเชนนี้ มักเกิดภาวะขาดวิตามินและแร่ธาตุอย่างรุนแรงได้ การขาดสารอาหารเช่นนี้สามารถมีผลตลอดช่วงเวลาการตั้งครรภ์ ถึงทารกในครรภ์ และสุขภาพโดยทั่วไปของแม่หลังคลอด เนื่องจากทารกต้องดึงเอาสารอาหารหลายอย่างจากร่างกายของแม่มาใช้ หญิงที่ไม่ได้รับวิตามินแลแร่ธาตุอย่างพอเพียงอาจให้กำเนิดลูกที่แข็งแรง มีสุขภาพดีได้ แต่ที่หลงเหลืออยู่กับตัวแม่ก็คือ ภาวะการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง และมีหลักฐานที่แสดงว่า แม่ที่ขาดวิตามิน อาจมีความเสี่ยวสูงต่อากรที่จะให้กำเนิดลูกซึ่งเป็นทารกพิการ


วิตามินหรือสารอาหารทีจำเป็นสำหรับหญิงหมดประจำเดือน

     
เมื่อช่วงเวลาเจริญพันธ์สิ้นสุดลง โดยทั่วไปแล้วอยู่ในช่วงอายุราวๆ ๕๐ ปี ผู้หญิงจะต้องการธาตุเหล็กน้อยกว่าเมื่อยู่ในวัยเจริญภัณฑ์ (คือ๑๐ มิลลิกรัม แทนที่จะเป็น ๑๕ มิลลิกรัม) และต้องการวิตามินบีบางอย่างน้อยลงด้วย ตามตาราการแนะนำของ RCA แต่ก็ยังต้องการวิตามินและแต่ธาตุอื่นๆอยู่ในปริมาณเดียวกับเมื่ออยู่ในวันกลางคน แต่ว่าความต้องการแคลเซี่ยมกลับเพิ่มขึ้น DRI กำหนดความต้องการแคลเซี่ยมของหญิงอายุเกิน ๕๑ ปี ไว้ที่ ๑๒๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน มากกว่าหญิงที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ อาจสนองได้โดยได้รับจากอาหารและการกินผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซี่ยม

     
นอกจากนี้ การมีวิตามินดีในกร่างกายใรระดับที่เพียงพอยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซึมแคลเซี่ยม เและหญิงในวัยสูงอายุบางคนก็ไม่ได้รับแสงแดดอย่างพอเพียงต่อการทำให้เกิดวิตามินดีตามธรรมชาติอีกด้ย DRI กำหนดค่าวิตามินดีสำหรับหญิงอายุ ๕๑-๗๐ ปี ไว้ที่ ๑๐ ไมโครกรัม (๔๐๐ หน่วยสากล) ซึ่งเป็น ๒ เท่า ของหญิงวัยเยาว์กว่า DRI กำหนดค่าวิตามินดีสำหรับหญิงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไปที่ ๑๕ ไมโครกรัม (๖๐๐ หน่วนสากล) เป็น ๓ เท่า ของหญิงวัยกลางคน จากการสำรวหลายครั้ง มีปรากฏหลักฐานว่าทั้งหญิงและชายสูงอายุ ต่างก็ขาดวิตามินดีและผลจากการณ์นี้ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน


ข้อมูลจาก หนังสือ วิตามิน สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
Current Pageid = 37